Berapa lamakah shalat nabi ketika shalat malam?

عَنْ عَائِ ةَ - رضى الله عن ا - أَ لَّا ف لَِّا بِ الللَّاوِ - صلى الله عليو وسلم - افَ ػ وُ مِنَ الللَّايْلِ لَّاتَّ تَػتَػفَطلَّا قَدَمَاهُ فَػ الَتْ عَائِ ةُ لِدَ تَصْنَعُ
. » أَفَلاَ أُ بُّ أَفْ أَ وفَ عَبْدًا شَكُورًا « ىَ ا ا رَسُوؿَ الللَّاوِ وَقَدْ اَفَ الللَّاوُ لَكَ مَا تَػ لَّادَ مِنْ ذَ بِكَ وَمَا تَ لَّا خ قَاؿَ

Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah Saw melaksanakan shalat malam hingga bengkak kedua kakinya.
Aisyah berkata: “Mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah. Allah telah mengampuni dosamu
yang lalu dan yang akan datang”. Rasulullah Saw menjawab: “Apakah tidak boleh jika aku ingin menjadi
hamba yang bersyukur”. (HR. al-Bukhari).

Sumber dari file pdf, 77 Tanya Jawab Shalat oleh Ustad Abdul Somad LC MA. Jika terdapat kesalahan copy paste dalam tulisan di atas, terutama untuk huruf arab, silahkan merujuk ke sumber aslinya. Download di sini.