Bagaimanakah posisi Shaf anak kecil?

عَنْ أَ سِ بْنِ مَالِكٍ قَاؿَ صَللَّايْتُ أَ ا وَ تِيمٌ بػيَْتِنَا خَلْفَ النلَّا دِِّ بِ - صلى الله عليو وسلم - وَأُدِّمى أُُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا .

Dari Anas bin Malik, ia berkata: “Saya shalat bersama seorang anak yatim di rumah kami, kami di
belakang Rasulullah Saw, ibu saya Ummu Sulaim di belakang kami”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Komentar al-Hafizh Ibnu Hajar tentang pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini:

وَقِيَا ال لَّا صبِِّ مَعَ اللَّا جُل صَفًّا ، وَتَ خِير الندِّسَاء عَنْ صُفُوؼ الدِّ جَاؿ ، وَقِيَا الْمَ أَة صَفًّا وَ دىَا إِذَا لدَْ كُنْ مَعَ ا اِمْ أَة اَيْرىَا

Anak kecil bersama lelaki baligh berada satu shaf. Perempuan berada di belakang shaf laki-laki.
Perempuan berdiri sati shaf sendirian, jika tidak ada perempuan lain bersamanya4.
Akan tetapi, jika dikhawatirkan anak kecil tersebut tidak suci, maka diposisikan pada shaf di
belakang lelaki baligh:

أف الأفضل ىو أف الأطفاؿ صفوف خلف ال جاؿ، ولكن إذا خُ ي من م إش اؿ اتظصل أو لد كتمل صف ال جاؿ فليصفوا مع
ال جاؿ، وليس في ذلك قطع للصفوؼ إذا ا وا تؽيل ن متط ن، وا تماؿ ونهم اير متط ن بعيد، و نب ي للإما أف نبو الأطفاؿ
إلذ صفة الط ارة والصلاة والآداب التي تجب م اعاتِا في اتظس د. والله أعلم.

Sebaiknya shaf anak-anak diposisikan di belakang shaf lelaki yang telah baligh, akan tetapi jika
dikhawatirkan mereka mengganggu orang yang shalat atau shaf lelaki baligh tidak sempurna, maka
anak-anak itu satu shaf dengan shaf lelaki baligh, itu tidak memutuskan shaf jika mereka telah mumayyiz
dan suci, kemungkinan mereka tidak suci sangat jauh, imam mesti mengingatkan anak-anak tentang
kesucian, shalat dan adab yang mesti dijaga di dalam masjid, wallahu a’lam5.

Sumber dari file pdf, 77 Tanya Jawab Shalat oleh Ustad Abdul Somad LC MA. Jika terdapat kesalahan copy paste dalam tulisan di atas, terutama untuk huruf arab, silahkan merujuk ke sumber aslinya. Download di sini.