Bagaimana jika dibaca terus menerus?

عن عبد الله بن مسعود أف النبِ صلى الله عليو وآلو وسلم : اف أ في صلاة الصبح و اتصمعة الد تنل ل الس دة ، و ىل أتى على
الإ ساف د ذلك

Dari Abdullah bin Mas’ud, sesungguhnya Rasulullah Saw membaca pada shalat Shubuh hari Jum’at Alif
Lam Tanzil as-Sajdah dan surat al-Insan, melakukannya terus menerus. (HR. ath-Thabrani dalam al-
Mu’jam ash-Shaghir).

Pendapat Ibnu Baz:

أ و اف صلى الله عليو وسلم د ذلك أي: داو على ق اءة السورت اتظ ورت ، فالسنة اتظداومة .

Rasulullah Saw melaksanakannya secara terus menerus, artinya: terus menerus membaca dua surat
tersebut, maka sunnah melaksanakannya secara terus menerus76.

 

Sumber dari file pdf, 77 Tanya Jawab Shalat oleh Ustad Abdul Somad LC MA. Jika terdapat kesalahan copy paste dalam tulisan di atas, terutama untuk huruf arab, silahkan merujuk ke sumber aslinya. Download di sini.