Adakah doa tambahan lain sebelum salam?

عَنْ أَبَِ ىُ ػ ةَ قَاؿَ قَاؿَ رَسُوؿُ الللَّاوِ -صلى الله عليو وسلم-
إِذَا تَ لَّا دَ أَ دُ مْ فَػلْيَسْتَعِ بِالللَّاوِ مِنْ أَرْبَعٍ ػ وؿُ الللَّا لَّا م إِ دِّ نِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَ ابِ جَ نلَّامَ «
.» وَمِنْ عَ ابِ الْ بْرِ وَمِنْ فِتْػنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَدِّ فِتْػنَةِ الْمَسِيحِ اللَّاد لَّا جاؿِ

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Apabila salah seorang kamu bertasyahhud,
maka mohonlah perlindungan dari empat:

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari azab hidup dan
mati dan dari kejelekan azab al-Masih Dajjal”. (HR. Muslim).

 

Sumber dari file pdf, 77 Tanya Jawab Shalat oleh Ustad Abdul Somad LC MA. Jika terdapat kesalahan copy paste dalam tulisan di atas, terutama untuk huruf arab, silahkan merujuk ke sumber aslinya. Download di sini.