Tidak Shalat Dengan Sengaja Adalah Kafir Secara Nyata!!!

I'M SINTESA 27/Aug/2018 Meninggalkan shalat Kafir yang nyata fardu kifayah View : 2731 |
Enak saja orang zaman sekarang meninggalkan shalat. Padahal, apa kata nabi "Sengaja dia meninggalkan shalat maka kafirlah dia secara nyata!".
Jiharo, jihar. Bismillah yang dibaca nyaring disebut jahar (keras).

Syirik yang tersembunyi disebut khafi. Ada yang tersembunyi disebut khafi, ada yang nyata disebut jahar.
Maka orang yang meninggalkan shalat itu "kafaro jiharo", maka kafirlah dia secara jihar, nyata.

Ini aku, ini hambaku. Sempadan, batasan,

Garis pemisah antara aku, hambaku dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.

Ketika dia meninggalkan shalat, maka kafirlah dia secara nyata.

Sebagian ulama mengatakan kafirnya itu adalah kufur nikmat. Masih tetap muslim tapi kufur nikmat. Ini ulama yang lunak, yang lembut. Tetapi menurut ulama yang keras, yang dimaksud kafir disitu adalah

Kafir! keluar dari Islam, karena meninggalkan shalat secara sengaja.

Kalau begitu, keluar dari islam berarti gugur fardu kifayah? Iya!. Tidak lagi layak dishalatkan, tidak dikafani, tidak dikebumikan di pemakaman kaum muslim.

Apa maknanya? Dalam Islam itu, ikatan MOU antara kita dengan Allah Subhana Wa Taala adalah shalat. Maka kita perbaharui tersu, Allahu Akbar. Inna solati, wanusuki, wamahyaya, wamamati, Lillahirabbil 'alamin.
Bergeser hari, bergeser waktu, hati tak pernah berubah. "Wahai engkau yang membolak-balik hati, kokohkan hatiku dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu.


Admin
Jumlah Catatan: 0
No records