Tanya Jawab Ustadz Somad Di Kuala Lumpur Malaysia 15 Desember 2017

Humaira TV 21/Dec/2017 Tanya Jawab Kuala Lumpur View : 535 |
Betulkah kanak-kanak ribut bising di mesjid tidak perlu ditegur? apa peranan orang dewasa? pengurus mesjid dll? Apa peranan jemaah dan apapula peranan orang tua?

Ada tingkatan kanak-kanak;

  1. Kanak-kanak yang belum bisa diatur. Belum bisa mengerti larangan. sehingga belum boleh dibawa ke mesjid. Tingkatan ini kira-kira anak-anak umur empat tahun kebawah. Menurut fatwa ulama Saudi Arabia, tingkatan umur anak-anak ini tidak boleh dibawa ke mesjid.
  2. Tingkatan mumayyiz, belum akil baligh tapi sudah mengerti larangan dan ajakan. Untuk mumayyiz ini perlu dibuatkan satu shaf dibelakang.

Apakah kanak-kanak ini memutus shaf? tidak dengan dua syarat: pertama sudah berkhitan dan kedua wudhu nya sudah sempurna. Di Mesjid raya Pekanbaru, ada petugas khusus untuk menjaga anak-anak ini.

Anak-anak mumayyiz tetap perlu dibawa ke mesjid untuk mendidik mereka dengan tetap mempertimbangkan kekhusyukan jemaah yang lain.


admin
Jumlah Catatan: 0
No records