Soal pembagian harta warisan di suku minangkabau [Pahami baik-baik].

UAS TV 18/Mar/2018 Warisan Minangkabau Ujung Batu View : 1280 |
Pertanyaan:

Saya perantau dari Payakumbuh, berjualan di Ujung Batu. Saya mendapat harta warisan. Apakah harta warisan ini hanya untuk anak perempuan atau juga untuk anak laki-laki?
Subuh Berjamaah Masjid Syuhada Ujung Batu, Rokan Hulu-Riau (1.10.2017)

JawabanUAS.

Saya tanya orang Minangkabau. "Kalau kau mati nanti, hartamu untuk anak laki-laki atau anak perempuan?"
Hartaku tetap dibagi seperti aturan hukum Islam. Anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan.

Katanya orang Mingkabau hanya anak perempuan saja yang dapat warisan, anak laki-laki tidak dapat?

Itu harta "tinggi", wasiat dari ninik mamak dulu. Harta pusaka diturunkan ke anak perempuan, ke cucu perempuan begitu seterusnya. Tujuannya apa? Supaya anak cucu yang perempuan itu jangan sampai susah, melarat menjadi orang peminta-minta atau bahkan menjadi WTS dan lain sebagainya. Itu namanya harta wakaf keluarga. Haknya adalah hak pakai, tidak boleh dijual.

Jadi harta pusaka, wakaf ini tidak boleh dijual dan diturunkan kepada anak, keturunan perempuan untuk menjaganya. Sedangkan harta warisan milik orangtuanya tetap diberikan sesuai ketentuan Islam.


Admin
Jumlah Catatan: 0
No records