Penjelasan Buku 33 Tanya Jawab Qurban Ustadz Abdul Somad: 3. Kurban untuk orang yang sudah meninggal?

Tafaqquh video 08/Aug/2018 Tanya jawab Kurban Kurban untuk orang meninggal kurban dan akikah View : 2182 |
Apa yang dianjurkan untuk orang yang berkurban?

"Kalau kalian sudah melihat hilal, (maksudnya tanggal 1 Dzulhijah) kamu mau berkurban, jangan potong kumis, jangan cukur kumis, jangan potong jenggot, jangan cukur jenggot, jangan pangkas rambut, jangan potong kuku dari sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijah; hukumnya sunnat.

Adakah bacaan khusus ketika memotong kurban?

Ada. Ada yang pendek, ada yang panjang.
Yang pendek: Bismillah wallahu akbar Allahumma hadza minka wa laka.
Yang panjang:
Inni wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal-ardha, haniifam muslimaw wamaa ana minal musyrikiin. Inna shalaati wanusukii wamah yaaya wama maatii lillaahi rabbil ‘alaamiina. Laasyariika lahu wabidzaalika umirtu wa ana minal muslimiina. Bismillah wallahu akbar Allahumma hadza minka wa laka. min muhammadin wa ummati.

Saya anjurkan pakai yang pendek saja.

Apakah mesti menyembelih hewan kurbannya sendiri?

Sunnat. Nabi memotong sendiri. Bagus. Memotong ini harus ada ilmunya dan harus berani. Ilmunya apa? Dua urat mesti putus, pertama urat nafas, kedua urat makan. Satu lagi harus berani memotong. Ilmunya ada tetapi tak berani memotong. Jika tidak berani dikhawatirkan pingsan melihat darah.

Bagi tukang potong kurban, apakah dia perlu menyebut nama orang tersebut?

Ya. Nabi menyebut (nama). Kalau tidak disebut nama, kata Imam Al Hasan Al Bashri dari kalangan tabi'in. "Andai tak dia sebut, (tetap) sah". Karena segala amal tergantung dari niat. Boleh, jadi jangan dipertentangkan.

Apakah boleh orang berkurban memakan daging hewan kurbannya?

Makanlah! Malah disuruh makan. Mana ayatnya ustad? Al Haj 28. "Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. ".
Makanlah, tetapi jangan semuanya. Kurban ini untuk orang fakir miskin. Jadi yang dimakan (sendiri) itu apanya pa ustad? Yang afdol kalau ikut sunnat . Ambil hatinya, potong (ukuran) sesuap, cuci, beri garam, bakar. Sebentar saja matang. Sisanya bagikan ke fakir. Inilah yang paling baik.
Ada cara kedua. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk sahabat, kerabat, tetangga, family, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi ambillah (jatah daging) selama tidak lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga berarti sudah makan jatah orang lain. Haram.

Apakah orang yang belum akikah boleh berkurban?

Tidak ada hukum kait (tidak berkaitan) antara akikah dengan kurban. Akikah Abdul Somad itu tanggungjawab bapak saya terhadap saya. Setelah saya dewasa, waktu kecil belum di akikahka, sekarang mau berkurban, ya kurban saja. Tidak ada hubung kait. Kurban dengan akikah (hubungannya) bukan seperti hubungan wudhu dengan shalat. Siapa yang tidak wudhu tidak boleh shalat. Siapa yang tidak akikah tidak boleh kurban, bukan begitu, tak ada hubungannya. Dan akikah itu tidak ada yang mengatakan hukumnya wajib. Sepakat empat mahzab mengatakan bahwa akikah itu sunat muakad. Jika dulu belum diakikah bolehkah setelah dewasa? Boleh! Mana dalilnya? Nabi mengakikahkan dirinya setelah menjadi nabi.
Jika uang saya kurang untuk akikah dan kurban, mana yang paling baik akikah atau kurban? Yang paling dekat (dengan) sekarang adalah kurban maka kurban. Nanti setelah kurban ternyata ada rezeki baru akikah. Jangan berhitung-hitung sama Allah, nanti Allah berhitung-hitung juga sama kita. Jangan menggenggam rezeki itu sampai tak menetes. Nanti Allah tahan juga rezekimu. Jadi lepaskanlah.

Apakah boleh membagikan daging kurban ke negeri lain?

Hukum aslinya, tidak boleh membagikan daging kurban lebih dari jarak qashar shalat. Qashar shalat itu berapa kilometer? 89 km. Kenapa pemerintah Saudi membuat kornet dari daging kurban dan di kirim ke Ethiopia, ke Madagaskar, di kirim ke Bangladesh? Karena lingkungan terdekatnya sudah dapat semua. Maka boleh dikirim ke pulau-pulau, ke tempat-tempat kristenisasi. Potong di tempat boleh, dagingnya dikirim. Di bawa (sapi) ke lokasi boleh. Jadi jangan sampai di kirim jauh tetapi fakir miskin yang dekat tidak mendapatkan. Karena makna dari berkurban itu adalah semangat berbagi.

Apa hukum menyembelih kurban untuk orang lain yang masih hidup?

Ini kurban untuk saya, ini kurban untuk anak saya, ini kurban untuk adik saya. Apa hukum berkurban untuk orang yang masih hidup? Terhitung sebagai sedekah. Bagus ini pak ustad? Bagus, mendidik anak.

Bagaimana jika menyembelihkan kurban untuk orang yang sudah meninggal?

  • Menurut mahzab Hanafie berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia boleh, tetapi dagingnya tidak boleh dimakan (oleh yang berkurban), bagikan semua ke fakir miskin.
  • Menurut Mahzab Maliki, berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia boleh kalau ada meninggalkan wasiat. Kalau tidak ada wasiat hukumnya makruh.
  • Mahzab Syafii, kalau tidak ada meninggalkan wasiat, jangan dibuat!
  • Mahzab Hambali, berkurban untuk orang yang sudah meninggal boleh, tidak perlu wasiat, dagingnya boleh dimakan dan pahalanya sampai.

Maka dalam hal ini pilihlah Mahzab Hambali.


Admin
Jumlah Catatan: 0
No records