Menulislah supaya orang dimasa datang tau kau pernah hidup dimasa lalu

Tafaqquh video 14/Feb/2018 Kitab-kitab Imam View : 728 |
Muqaddimah Kajian Hadits Arba'in An-Nawawi - Ustadz Abdul Somad, Lc. MA

Imam Nawawi sudah meninggal +/-800 tahun (lahir tahun 676), orang tak tau rumahnya dimana tapi namanya tetap dikenang sampai sekarang.
Mengapa banyak imam-imam besar dan hebat tetapi hilang namanya? Ada yang lebih hebat daripada Imam Malik. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Ada yang lebih hebat daripada Imam Malik, siapa dia? Imam Laitz Ibnu Saad.
Tapi tak terkenal. Dia sudah meninggal. Kenapa dia tidak masuk dalam imam yang empat? Namanya hilang karena muridnya tidak menulis.
Bertuah Imam Syafi'i karena saat ia meninggal muridnya menulis, ada Imam Ar Robi' bin Sulaiman Al Marodiy, Imam Al-Buwaithi, Imam Al-Muzani. Setelah 400 tahun (4 abad) meninggalnya Imam Syafi'i datang Imam An Nawawi yang mengumpulkan pendapat-pendapat mahzab lalu direvisinya dan keluarlah kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab.
Maka Imam Nawawi disebut juga Imam Syafi'i yang kedua dalam sejarah perkembangan Mahzab Syafi'i.


admin
Jumlah Catatan: 0
No records