Imam shalat sunnat, makmum shalat wajib, bolehkah? Apa dalilnya?

Tafaqquh video 27/Feb/2018 Imam shalat sunnat Makmum shalat wajib Yogyakarta View : 702 |
Pertanyaan
Apa yang harus kita lakukan ketika shalat sunnat ba'diyah dan kemudian ada seorang yang mengikuti kita sebagai makmum untuk shalat fardhu dibelakang kita.
Pesantren At Tasniim Rumah Warna Yogyakarta. "Sekeluarga Masuk Syurga". 22 Februari 2018

JawabanUAS

Cukup kuatkan saja takbirmu. Apakah sah shalat berjamaah ini? Sah! menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Maliki tidak. Menurut Mazhab Maliki harus satu paket antara imam dan makmum. Manurut Mahzab Syafi'i imam shalat sunnat dan makmum shalat wajib tetap sah. Mana dalilnya?

  1. Nabi shalat di mesjid dengan Muaz, selesai shalat, nabi pulang sedangkan Muaz tetap di mesjid. Tidak berapa lama datanglah orang-orang dari kampung Muaz. "Muaz, kamukan dekat dengan nabi, kami ingin menjadi makmum, shalat sekali lagi Muaz?" Muaz mengiyakan menjadi imam. Jadi shalat Muaz yang pertama tadi menggugurkan fardu, shalat yang kedua (sebagai imam) adalah sunnat untuk mencari fadillah. Tetap sah menurut Mahzab Syafi'i.
  2. Nabi memimpin shalat Khauf (dalam perang). Nabi menjadi imam, makmum dua baris. baris pertama menjadi makmum, baris kedua berjaga-jaga. Selesai shalat, shaf pertama tadi mundur menjadi penjaga, shaf kedua maju menjadi makmum. Shalat yang kedua ini nabi juga yang menjadi imamnya. Status shalat nabi yang kedua ini bagi nabi adalah shalat sunnat sedangkan bagi makmum adalah shalat wajib.

Itulah dalil menurut Mahzab Syafi'i yang mensahkan menjadi imam bagi makmum yang shalat wajib sementara imam shalat sunnat.


Admin
Jumlah Catatan: 0
No records