Doa supaya cepat mati? Tak booleh!

Fodamara TV 24/Jan/2018 doa cepat mati View : 3077 |
Pertanyaan
Ibu saya sakit kanker sudah lebih setahun, sudah berobat kesana kemari. Sekarang kondisinya lemah. Sudah tak tega lagi melihatnya kesakitan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana jika saya mendoakan agar ibu secepatnya dipanggil Allah.

Jawaban Ustad Abdul Somad
Tak boleh. Tak boleh. Jangan kau minta mati.
Minta kepada Allah SWT agar mencurahkan rahmat kasih sayang dan menenangkan hatinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Jangan menganggap kita lebih sayang daripada Allah. Kita sayang pada ibu kita, tapi Allah lebih sayang lagi. Cara Allah tidak bisa kita pahami.


admin
Jumlah Catatan: 3

admin

 24-Jan-2018  00:19:02 

Pertanyaan
Apakah tawassul boleh Dalam Islam?

Jawaban UAS
Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Tawassul paling tinggi dengan amal sholeh, tadi kita bertawassul dengan Al Fatiha, kedua bertawassul dengan Nabi Muhammad, ketiga bertawassul dengan orang sholeh. Diantara orang sholeh yang diyakini kewaliannya menurut Imam Nawawi adalah Syekh Abdul Qadir Jailani

[tanya] Bagaimana tawassul yang baik
[jawabanuas] mintalah kepada Allah dengan berkat dari orang yang mulia ini. bukan minta kepada orang, sama saja dengan minta kepada jin hantu.

admin

 24-Jan-2018  00:17:05 

Pertanyaan
Mengenai khitbah (lamaran), sebatas mana laki-laki boleh melihat wanita yang ingin di khitbahnya? Bagaimana cara mengetahui kesuburan seorang wanita dari telapak tangannya?

JawabanUAS
Pertama ditengok mukanya supaya jangan menyesal. Kedua tapak tangan. Ini bukan untuk menengok subur atau tak subur tapi untuk melihat kasar atau tidak. Kalau kasar berarti hamba sahaya. Adapun untuk melihat kesuburan dari tapak tangan itu tak betul. Itu namanya ilmu katuranggan. Ilmu katuranggan ini pernah ditulis dalam sebuah buku Syakh Sholeh Darat Al Samarani salah seorang guru Mbah Hasyim Ashari. Ilmu katuranggan dari ilmu kuda. Kalau kaki kuda begini maka begini sifatnya, maka orang-orang menganggap dapat juga digunakan untuk manusia. Pernah dibuat dalam disertasi di IAIN Semarang.
Jadi yang ada dalam hadis bahwa melihat tapak tangan hanya untuk menengok kasar atau tak kasar.

admin

 24-Jan-2018  00:11:07 

Mencuri listrik sama dengan memakan hak umat se Indonesia

Pertanyaan
Listrik tarifnya naik terus sedangkan subsidi listrik turun. Apakah berdosa mencuri listrik karena negara zalim pada kami.

Jawaban UAS
Fatwa mengenai mencuri listrik adalah haram. Saya pernah ikut mensosialisasikannya. Pada sosialisasi itu saya buka fatwa ulama Saudi Arabia. Di Saudi berkembang opini bahwa boleh mencuri listrik kalau negara itu menganiaya kita. Opini ini dijawab oleh ulama Saudi "negara menganiaya tidak menjadikan mencuri listrik menjadi halal.
Karena listrik itu bukan punya negara. Perlu diluruskan. Di Indonesia ini, listrik punya seluruh umat. Jika kita mencuri listrik maka kita tidak merugikan negara tetapi kita sedang memakan hak umat seluruh Indonesia.