Banyak mesjid di Jakarta yang menolak menyolatkan jenazah berdalil pada Surat At Taubah

JawabanUAS.com 22/Dec/2017 menolak jenazah fardu kifayah View : 604 |
Pertanyaan.
Apa pendapat Ustad mengenai banyak mesjid di Jakarta yang menolak menyolatkan jenazah berdalil pada Surat At Taubah. Bukankah hal itu fardu kifayah?

Jawaban Ustad Abdul Somad
Fardu kifayah itu bagi muslim. Orang itu tidak muslim, kenapa? dia kafir. kenapa kafir?
Karena siapa yang mengangkat orang kafir maka di kafir. Jadi benar fardu kifayah tetapi bagi orang muslim.
Makanya jika ada yang masuk islam diumumkan ramai-ramai agar diketahui dia mualaf. Agar jika meninggal diperlakukan sebagai muslim.


admin
Jumlah Catatan: 0
No records